Vattenbesparing

I Sverige använder vi varje dygn 150-200 liter vatten per person. Av detta står varmvatten för omkring en tredjedel. Normal-hushållet förbrukar ca 5000 kWh årligen för varmvatten.

Vattensparåtgärder påverkar i hög grad energinotan. Ungefär 35 % av allt vatten som används i lägenheter är varmvatten. Det går åt i storleksordningen 70 kWh energi för att värma upp kallvatten till varmvatten och täcka värmeförlusterna från varmvattenberedaren och rörsystemet för varmvatten. Den rörliga delen av kostnaden för energi används då man beräknare energikostnadsbesparingen vid vattensparåtgärder. Om den rörliga vattenkostnaden är 15 kr/m3, och den rörliga energikostnaden är 40 öre/kWh, innebär det en besparing med 15 kr/m3 kallvatten samt 54 kr/m3 varmvatten.

Åtgärdsförslag:

  • Börja med att undersöka flödet på duschen. Kontrollera hur lång tid det tar att fylla en tiolitershink. Fyller du hinken snabbare än en minut är det dags att byta till ett effektivare duschmunstycke.
  • Montera sparstrålsamlare på samtliga tappställen och du uppnår en besparing på ca 30 procent av vattenförbrukningen.  
  • Byt ut packningar i droppande kranar. En otät varmvattenkran kan läcka ut 1000 kWh varje år till ingen nytta.
  • Handdiska ej under rinnande vatten. En femminuters dusch med ett effektivare duschhandtag förbrukar omkring 2 kWh. Till karbad går det åt ca 6 kWh. 
  • En stor vattenbesparing kan göras genom att på ett enkelt sätt bygga om äldre WC-stolar till t.ex. dubbelspolande och därigenom minska förbrukningen med 40%.