Luftrenare

Vårt kompletta sortiment av professionella luftrenare kan hjälpa dig att uppnå en helt ny nivå på luftkvaliteten i din fastighet.

Vi hjälper dig att förbättra din inomhusluft så du kan andas tryggt och hälsosamt. Till skillnad mot filter så väntar inte våra produkter på att föroreningar ska komma till filtret i ventilationskanalen. Istället skapar vi joner, aktivt syre, som binder föroreningarna direkt i luften där du befinner dig, precis som naturen gör. Hur fungerar det? Genom så kallad bipolär jonisering återställer våra produkter jonkoncentrationen inomhus till de nivåer som vi normalt finner i utomhusluft.

Bipolär jonisering skapar både positiva och negativa joner, syremolekylerna blir återigen aktiva, och mängden joner ökar till de nivåer vi ser i frisk utomhusluft. På så sätt blir kvaliteten på inomhusluften avsevärt förbättrad.

Vattenspar

Holmdal har sedan början av 90-talet hållit på med vattenbesprande åtgärder i fastigheter.

I Sverige använder vi varje dygn 150-200 liter vatten per person. Av detta står varmvatten för omkring en tredjedel. Normal-hushållet förbrukar ca 5000 kWh årligen för varmvatten.Vattensparåtgärder påverkar i hög grad energinotan. Ungefär 35 % av allt vatten som används i lägenheter är varmvatten. Det går åt i storleksordningen 70 kWh energi för att värma upp kallvatten till varmvatten och täcka värmeförlusterna från varmvattenberedaren och rörsystemet för varmvatten. Den rörliga delen av kostnaden för energi används då man beräknare energikostnadsbesparingen vid vattensparåtgärder.

Om den rörliga vattenkostnaden är 15 kr/m3, och den rörliga energikostnaden är 40 öre/kWh, innebär det en besparing med 15 kr/m3 kallvatten samt 54 kr/m3 varmvatten.