Om Holmdal

Holmdal & Co är ett företag som är helt fokuserat på energibesparing i befintligt fastighetsbestånd. Vi hjälper till med allt från analys till genomförande av enskilda åtgärder. Vi har varit verksamma inom praktisk energibesparing i över 20 år och har hjälpt 1000-tals fastighetsägare att minska sin vatten och energiförbrukning.

Exempel på åtgärder vi arbetar med är:

  • Energianalyser
  • Vattenbesparing
  • Värmeinjustering
  • Optimering av ventilation
  • Moderna belysningslösningar

Vi tillhandahåller även luftreningsaggregat av hög kvalitet till bostadsföretag och förvaltningar.