Luftrenare

Bioclimatics produkter rengör inneluften på samma sätt som naturen.

En jon är en atom eller en molekyl som har en positiv (+) eller negativ (-) elektrisk laddning. 

Bipolär jonisering som metod för luftrening är jämförbar med förlopp som sker helt naturligt. I våra produkter hanteras luften på samma sätt som luften utomhus påverkas av ett rejält åskväder. Laddade joner, aktivt syre, binder föroreningar i luften i det utrymme som man vill rena. Aktivt syre startar en oxidationsprocess som på kemisk väg förändrar föroreningar och mikrober. Aktivt syre skadar cellstrukturen på både mögelsporer och bakterier så att de blir oskadliggjorda. Den aktiverade luften rengör och förnyar luften inomhus på ett naturligt sätt.