Värme

Holmdal & Co utgår från dina behov. Vi gör en förstudie av din fastighet, börjar med en transmissionsberäkning för att ta fram din fastighets värmebehov. Därefter tittar vi på vilka åtgärder som kan behöva göras för att få en lägre energiförbrukning utan att försämra komforten. Ibland kan man komma fram till att fastigheten är bra som den är energimässigt, alternativt kan man behöva se över installationen.

Holmdal & Co arbetar tillsammans med flera underleverantörer. Vi genomför även själva injusteringar eller andra åtgärder gällande värmen i en fastighet. De steg man går igenom i samband med en värmeinjustering är följande:

  1. Injusteringsberäkning, beräkning av respektive lägenhet och radiator/element.
  2. Demonterar känselkropparna/termostaterna på radiatorerna/elementen.
  3. Injustering av radiatorventiler i lägenheten.
  4. Injustering av stamventiler.
  5. Optimering av styrkurvor och pumpkurvor.
  6. Kontroll att injusteringen fått önskad effekt, temperaturmätning och dokumentation, eventuellt kan viss efterjustering bli nödvändig.
  7. Återmontering av känselkroppar/termostater.