Energibesparing

Vi börjar med att genomföra en besiktning av din fastighet. Undercentraler, elcentral, fläktrum, ventilation, vatten och värmesystem utreds och bedöms. Brister noteras liksom vilka förbättringar som kan göras. Granskning av flöden, temperaturer, drifttider och även fastighetens allmänna status gällande energiläckage.

Denna besiktning ligger sedan till grund för beräkningar och därefter förslag på åtgärder. Vi tar fram en kalkyl för invetseringar på de åtgärder som kan behöva genomföras.

Holmdal & Co kan även hjälpa dig med själva genomförandet.