Modellserie VIROXX

Artikel/Beskrivning

Förhindra smittspridning och förbättra luftkvaliteten i offentlig miljö, väntrum och läkarmottagningar. SARS-Infektioner, penecillin-resistenta stammar av Staphylococcus i sjukhusmiljö, fågelinfluensa, influensa, allmänna smittkällor (virus, bakterier, sporer) och lukter. VIROXX Luftreningsteknologi: Avaktiverar kärnan (virus, bakterien, mögelsporer). Testad enligt medicinproduktriktlinje 93/42/EWG. Patenterad Bioclimatic Viroxx-Quadro-Teknologi, 2 varianter för mobil eller stationär installation.
Art.nrRSK.nrArtikel/Beskrivning
VIROXX E 150++-

Viroxx E 150++ är en luftrenare avsedd för rening av
inomhusluft från lukter, skadeämnen och mikro-
organismer. Viroxx E 150++ steriliserar luften
som passerar maskinen. Organiska strukturer som
virus och bakterier oskadliggörs genom ultraviolett
strålning.

Produktblad VIROXX E 150++

Manual VIROXX E 150++


VIROXX 8000-

Viroxx 8000 Är en luftrenare som installeras i ventilations-
kanaler. Denna luftrenare anpassas till storlek på kanal
och behov. Hör av er till oss för mer information.