Modellserie Aerotron

Artikel/Beskrivning

Utvecklad för att skapa ren och hälsosam luft i klimatkontrollerade rum av alla storlekar. Speciellt framtagen för att byggas in i ventilationsanläggningar och dess kanalsystem. Aerotrons valmöjligheter klarar alla behov. Förbättrar luftkvalitén i dom mest skilda miljöer från affärer till stora lagerlokaler för livsmedel. Kan installeras i befintliga eller nya ventilationsanläggningar. OBS! Det är nödvändigt med objektspecifik beräkning av antal aggregat. Aggregaten har integrerad reglering IR eller utan integrerad reglering.
Art.nrRSK.nrArtikel/Beskrivning
Aerotron 800/800 IR-

Aerotron 800/800 IR.
35 watt Beroende på luftbelast 800 m³.

Aerotron 200/200 IR-

Aerotron 200/200 IR har nummer 14 på bilden.
10 watt Beroende på luftbelast 200 m³.

Aerotron 400/400 IR-

Aerotron 400/400 IR har nummer 13 på bilden.
15 watt Beroende på luftbelast 400 m³.

Aerotron 500/500 IR -

Aerotron 500/500 IR.
25 watt Beroende på luftbelast 500 m³.

Aerotron 600/600 IR-

Aerotron 600/600 IR.
25 watt Beroende på luftbelast 600 m³.

Aerotron 1000/1000 IR-

Aerotron 1000/1000 IR har nummer 11 på bilden.
45 watt Beroende på luftbelast 1000 m³.

Aerotron 1200/1200 IR-

Aerotron 1000/1000 IR har nummer 12 på bilden.
65 watt Beroende på luftbelast 1200 m³.

Aerotron 1300 IR -

Aerotron 1300 IR.
70 watt Beroende på luftbelast 1300 m³.

IR 100 reglage -

IR 100 reglage har nummer 15 på bilden.
För fjärrmanövrering.