VIROXX E 150++ garanterar god rumsluftkvalitet

Viroxx E 150++ är en luftrenare avsedd för rening av inom-husluft från lukter, skadeämnen och mikroorganismer.
Luftreningen sker i fem separata steg inne i maskinen.
Viroxx E 150++ steriliserar luften som passerar maskinen genom att bryta ner molekylstrukturer till grundämnena kol, syre och vatten (ånga). Organiska strukturer som virus och bakterier oskadliggörs genom ultraviolett strålning inne i maskinen. Svårt nedbrytbara molekylstrukturer som klarat passagen genom steg 2 fastnar på ytan i katalysatorn. Här utsetts molekylerna för strålning under längre tid så att även svåra ämnen bryts ner och faller ut i grundämnen. Ämnen som inte kan brytas ner med denna tekniken fast-nar i katalysatorn och sprids inte vidare till rumsluften.

Produktblad VIROXX E 150++