Historia

Holmdal har hållit på med vattenbesparing i 20 år. Vi har varit marknadsledande under hela perioden och våra sparåtgärder finns genomförda i 100 000 - tals lägenheter, i en mängd hotell, skolor, äldreboenden, sjukhus, idrottsanläggningar, etc. etc.