Information om luftrenare

BioClimatic - Aktiv luftrening för alla behov

Har ni tänkt på att fysiskt välmående och hälsa är beroende av kvalitén på luften vi andas. Sambandet mellan luftkvalitet och hälsa är tydligare än någonsin tidigare. Det är välkänt att instängda utrymmen ofta är förorenade med bakterier, mögel, virus, giftiga ämnen, lukter, damm och gaser. Detta leder inte bara till att det luktar instängt och känns svårt att andas, det kan också leda till huvudvärk, trötthet och en allmän känsla av nedsatt hälsa. BioClimatic har i över 20 år arbetat med att ta fram praktiska lösningar för luftrening. Det finns flera olika modeller för olika användningsområden. BioClimatic luftrening har med framgång använts inom bl.a.:

 • Livsmedelsindustrin
 • Ålderdoms- och vårdhem
 • Privata bostäder
 • Kontorsmiljöer
 • Soprum
 • Kennelverksamhet
 • Affärer och butiker
 • Källsorteringslokaler
 • Rökrum
 • Hotell och restaurang
 • Catering och storkök

 

Vad kan BioClimatic joniserade luftrening åstadkomma?

Luftrening motverkar effektivt föroreningar från bakterier, mikroorganismer och luftmolekyler.

Minskar eller tar bort:
 • "Sjuka hus syndrom"
 • Otrevliga lukter (odörer)
 • Bakterier, mögel och virus i luften närapå helt.
 • Trötthetssymptom
 • Cigarettrök
 • Statisk elektricitet
ökar och skapar:
 • Mervärde
 • Människors välbefinnande
 • Friskare inomhusklimat
 • Människors allmänna effektivitet
 • Frisk och ren luft

Vad är Bijonisering?

Ren, frisk luft uppstår genom avaktivering av groddkärnor och luktmolekyler. En samtidig jonisation av syret i luften har bevisligen en positiv inverkan på människors välbefinnande. Jonisationen skapar även en förbindelse, en s.k. flingbildning med i luften svävande fina dammpartiklar. Dessa dammpartiklar sjunker fortare till golvet p.g.a. sin tilltagande vikt, d.v.s. rumsluften avlastas. Detta är cykler som i frisk utomhusmiljö hela tiden återupprepas. Detta naturliga sätt att rena luften, att neutralisera lukter och luftens naturliga jonisation, kopierar BioClimaticsystemen och överför det på förhållandena i slutna rum. Med elektronikens hjälp startas detta konstgjorda förfarande och doseras efter varje behov.

För ytterligare kontakt och information om vårt sortiment, tveka inte att kontakta oss. Vi står till ert förfogande och svarar gärna på frågor om installation och användningsområden.