Naturen visar vägen

I naturen finns ett överflöd av joner. Det är ett av skälen till att du mår bra och känner dig pigg när du är utomhus.

Tänk om du kunde ta med dig samma effekt inomhus?

Jonkoncentration i naturen
Koncentrationen av joner i luften är som högst omkring vatten i rörelse (hav, floder, vattenfall). Det är en viktig förklaring till att vi mår vid havet. De lägsta koncentrationerna hittar vi i fönsterlösa rum och i fordon med stängda fönster. Höga koncentrationer av joner är viktigt fört vårt humör, vår effektivitet och får återhämtningsförmåga. Koncentrationer under 100 joner/cm2 kan leda till huvudvärk, försämrad koncentrationsförmåga och trötthet.

De flesta av oss tar varje inandning för given och funderar inte över vad vi faktiskt drar ner i våra lungor. Luftföroreningar är normalt för små för att se men de har visat sig vara relaterade till ett stort antal hälsoproblem såsom huvudvärk, dålig koncentrationsförmåga och trötthet, ibland sammanfattat som ”sick building syndrome”. Dålig luft går också att härleda som riskfaktor för betydligt alvarligare sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, ökad risk för allergier och cancer. Att veta vad som finns i vår inandningsluft och försäkra oss om att den är ren är lika viktigt som att veta vad som finns i det vi äter och dricker.

Samtidigt som föroreningar bara är en väldigt liten del av luften omkring oss hemma, på våra kontor och arbetsplatser kan de ha stor betydelse för vår hälsa. Så vilka är då de vanligaste föroreningarna?

Vanliga föroreningarna inomhus är förbränningspartiklar, biologiskt material från mögel, husdjur och pollen och lättflyktiga kolväten. Inomhusluft kan också innehålla över 900 olika typer av gasformiga kemikalier och partiklar mindre än 2,5 mikrometer, enligt The European Commission Scientific Committee on Health and Environmental Risks. Att andas in pyttesmå föroreningar kan vara skadligt, de passerar lungvävnaden, in i blodomloppet, cirkulerar i din kropp och blir kvar.