Kundexempel

Kontakta oss om ni önskar information om fler kunder.

Eneas Energy

Vi har genomfört vattenbesparande åtgärder i Halmstad, där Eneas Energy arbeter med ett så kallat epc-projekt (energy performance contracting). Vi har satt in sparstrålsamlare i handfat och kök, bytte bottenventiler i samtliga WCn och bytte duschslangar och duschmunstycken i en stor del av Halmstads kommuns fastighetsbestånd.

Eneas Energy

Eneas Energy grundades 1995 i Norge och har snabbt vuxit till att bli en av Skandinaviens ledande aktörer inom energieffektivisering och andra energirelaterade tjänster. Eneas optimerar elkostnaderna genom spetskompetens och beprövade koncept, alltid med mätbara resultat. Vi har över 35 000 kunder inom industri, näringsliv och offentlig sektor. Eneas har i dag 350 anställda och kontor i Lier, Trondheim, Strängnäs, Malmö, Östersund och Berlin.

Till Eneas Energys hemsdida

Klövern

Klövern AB genomförde under 2009 fram till februari 2010 ett vattenbesparingsprojekt i samtliga orter:

 • Borås
 • Karlstad
 • Kista
 • Täby
 • Linköping
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Uppsla
 • Västerås
 • Örebro

Med hjälp av genomförda åtgärder sparar man 150 000 m³ eller 13,4 % av vattenförbrukningen per år. Det ger en årlig besparing på cirka 4 000 000: -. Vidare har man lyckats med att minska koldioxidutsläpp med cirka 330 ton, vilket ligger helt i linje med Klöverns målsättning att minska energiförbrukningen.

”Vi har själva genomfört installation av samtliga åtgärder. Jag ser projektet som väldigt lyckat och att vi kommer att spara energi och pengar på denna åtgärd många år framöver, vilket kommer till nytta då mycket annat behöver genomföras”, säger Håkan Andreasson ansvarig Energioptimerare på Klövern.

Fastighetsbolaget Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har ca 130 medarbetare fördelat på huvudkontor och tio affärsenheter i olika städer.

Enheterna sköter den dagliga förvaltningen av fastigheterna och är geografiskt organiserade utifrån fastigheternas lokalisering, allt i syfte att finnas nära hyresgästen. Antalet anställda på varje enhet varierar beroende på storleken på fastighetsbeståndet och i vilken utsträckning skötseln ombesörjs av extern kraft. Den absoluta merparten av fastigheterna sköts av Klöverns egen personal.

Till fastighetsbolaget Klöverns hemsida.

Vaxholms stad

Vaxholms stad sparar 5300 kubik vatten 2010! 

Under januari 2010 installerades snålspolande munstycke till handfat, köksblandare och duschar i Stadens alla byggnader som Vaxholms stad äger eller hyr (totalt 53 000 kvm). Det är t ex förvaltningslokaler, skolor, förskolor och bostäder och äldrebostäder. Totalt har vi bytt ut:

 • 511 stycken munstycken i tvättställ
 • 396 munstycken i kökskranar
 • 186 PVC fria duschslangar
 • 168 strålsamlande duschmunstycken.

Som exempel så var vattenåtgången när du tvättade händerna i en kommunal byggnad tidigare mellan 6-15 liter/ minut. Nu har alla tvättställ en förbrukning på 2,5 liter/minut. Det bör under 2010 ge en besparing på 3 200 kubik vatten och 34 000 kronor samt en minskad belastning på reningsverket med motsvarande volym.

Men vi sparar inte bara vatten utan el/fjärrvärme också! Varmvattenförbrukningen utgör cirka 30% av vattenförbrukningen. Det motsvarar cirka 1000 m3 varmt vatten som vi borde slippa värma under 2010, bara i våra tvättställ. Att värma en kubik varmvatten kostar cirka 43 KWh och en KWh kostar 70 öre. Det ger en besparing på 30 000 kronor för kommunen.

Sammanlagt har kommunen sparat lite drygt 60 000 kronor! Att investera i byte av snålspolande munstycken har kostat 34 000 kronor.

Catrin Viksten
Åsa Keane
Eva Jernnäs

Vaxholms stad

Vaxholm - skärgårdens huvudstad - är en kulturell stad, en småstadsidyll och en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms närhet. Kommunen omfattar ca 70 öar varav 57 bebodda samt den stora gröna halvön Bogesundslandet. Naturskönhet, goda möjligheter till friluftsliv och den omedelbara närheten till Stockholms innerstad är några av de faktorer som bidrar till att så många vill bo och arbeta i Vaxholm.

Till Vaxholms stads hemsida.

 

ÖrebroBostäder AB

"Vivallaprojektet”, upphandlades under januari månad och JTEnergi, en av våra återförsäljare, vann projektet i hård konkurens. Upphandlingen gällde 1100 lägenheter, där man genomförde vattenbesparande åtgärder. Allt monterades av Sargitum. Det som gjordes var byte av strålsamlare i tvättställ och kök, nya sparslangar och reglerbara duschmunstycken monterades in. Spolbollar byttes vid behov för att undvika läckage. Service genomfördes av tvågreppsblandare och vid behov byttes samtliga kranöverstycken till nya keramiska, samtliga fel dokumenterades och kommer att åtgärdas av Sargitum i nästa läge.

”Vi är mycket nöjda med projektet och tycker att Sargitum har gjort ett bra jobb. Hela arbetet genomfördes på fyra veckor och det är vår övertygelse att vi uppnår bra besparingar”, säger Anders Strömberg, energiansvarig på Örebrobostäder AB.

ÖrebroBostäder AB

ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

Till ÖrebroBostäder ABs hemsida.