Energiexperter

Ägarna Joakim Bake och Olof Hansson är numera certiferade energiexperter för komplexa byggnader enligt BFS 2007:5 CEX1 med ändringar till och med BFS 2011:9 CEX 3.Vår förhoppning är att du vill utnyttja våra kunskaper inom energieffektivisering.

Både Joakim och Olof har genomfört teoretiskt prov och fått godkänt via certifieringsorganet SWEDCERT. Vidare ställs det krav på teknisk kunskap och erfarenhet både teoretisk såväl som praktisk som både Joakim och Olof uppfyller.